wecguinea.com
login
 
 자동로그인
 

  about w.e.c
  about Guinea
  on media
  Link
  Guinea TIME


wecguinea의 회원이 ... 
초심으로 돌아가서 
초심으로 돌아가서 
순영아~ 
사두 아저씨 
김진봉.정순영선교사... 
김진봉.정순영선교사... 
total member : 97
total article : 417
comment : 77


 전체  Guinea (10)  W.E.C (3)  onMedia (12) 
25
Guinea

 시간으로 본 기니역사

Jin Bong KIM
2004/01/03 7071
24
Guinea

 기니의 일반적인 통계

Jin Bong KIM
2004/01/03 6975
23
Guinea

 L'histoire de la Guinee(French-불어)

Jin Bong KIM
2004/01/17 8835
22
W.E.C

 기니 WEC팀의 선교전략

Jin Bong KIM
2004/01/19 6769
21
Guinea

 왜 아프리카인가?(간증문)

Jin Bong KIM
2004/01/19 6895
20
onMedia

 풀라니종족 찬양

Jin Bong KIM
2004/01/20 6855
19
Guinea

 풀라니종족 이름 고찰

Jin Bong KIM
2004/01/30 7194

Guinea

 초심으로 돌아가서 [2]

Jin Bong KIM
2011/07/23 5596
17
onMedia

 OMSC 소개 동영상

Jin Bong KIM
2011/08/15 4206
16
W.E.C

 기니 WEC에 대하여

관리자
2004/01/05 7863
15
onMedia

 2000년3월에 쓴 기니소개서[1]

관리자
2004/01/05 6683
14
onMedia

 기니WEC 팀 소개 English PDF

관리자
2004/01/05 6810
13
onMedia

 김진봉선교사 소개 영상[2]

관리자
2004/01/09 7569
12
onMedia

 sitemap[1]

관리자
2004/01/17 10196
11
W.E.C

 연락처 및 후원방법

관리자
2004/01/19 7490
10
onMedia

 한국에 있는 기니형제들과 만나다.

관리자
2004/01/22 7043
9
onMedia

 2004년1월 기독신문에 실린 기사

관리자
2004/02/11 6587
8
onMedia

 김진봉선교사 설교. "오직예수 오직믿음"

관리자
2004/03/10 6686
7
onMedia

 국민일보 5월 30일자.[복음을 땅끝까지―기니]

관리자
2004/06/15 6745
6
onMedia

 기니에서 온 영상[2]

관리자
2004/07/23 8117
1 [2]

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by piatty

Copyright (c) 2003 wecguinea.com all rights reserved.